Bilans Biuro rachunkowe - Dotacje Księgowość Doradztwo Bilans Biuro rachunkowe - Dotacje Księgowość Doradztwo

Jesteś naszym klientem?

Ważna informacja : Uwaga! 01-10-2020 nowy JKP_VAT

Logowanie

Przedmiotem ofert są:

I. Usługi w zakresie Księgowości – prowadzenie:
1. Ksiąg rachunkowych,
2. Ksiąg przychodów i rozchodów,
3. Ewidencji przychodów,
4. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

II. Raportowanie
1. Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych z wyników działalności

III. Doradztwo w zakresie działalności
1. Opinie prawne
2. Konsultacje
3. Porady ustne

IV. Usługi finansowe

  1. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
  2. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

• analiza zapotrzebowania na środki finansowe
• przygotowanie wniosku
• przygotowanie business planu
• przygotowanie dokumentów dodatkowych
• negocjowanie warunków umowy leasingowej
• negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
• negocjowanie warunków umów dodatkowych

• analiza zapotrzebowania na środki finansowe
• przygotowanie wniosku
• przygotowanie business planu
• przygotowanie dokumentów dodatkowych
• negocjowanie warunków umowy kredytowej
• negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
• negocjowanie warunków umów dodatkowych

3. Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania.

4. Analizy finansowe:

• bilansu
• rachunku zysków i strat
• przepływów pieniężnych
• analiza wskaźnikowa

V. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS
1. Obsługa kadrowa

2. Obsługa płacowa

VI. Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się odofinansowanie z PFRON

  1. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników;
  2. Miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniui stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
  3. Sporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek za dany miesiąc;

VII. Pomoc w postępowaniu podatkowym

  1. Opracowanie odwołań,
  2. Opracowanie skarg do NSA,
  3. Czynny udział w postępowaniu podatkowym

VIII. Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

IX. Reprezentacja podatkowa

X. Wyprowadzanie zaległości podatkowych

XI. Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych

XII. Sporządzanie sprawozdań statystycznych

XIII. Bieżące przesyłanie danych

  1. Przesyłanie bieżących zmian w przepisach podatkowych
  2. Przesyłanie wyników finansowych za okres rozliczeniowy